Realizacja Projektu Impulse Response w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Głównym celem projektu było udokumentowanie i promowanie dziedzictwa akustycznego poprzez wykorzystanie technologii Impulse Response w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Realizacja sesji Impulse Response pozwoliła na przeniesienie charakterystyki akustycznej tego historycznego miejsca do przestrzeni cyfrowej. Projket realizowany był w ramach przyznanego Stypendium Miasta Gdańska:

Gdańsk. W klubie Żak odbyła się ceremonia przyznania Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańsk z udziałem Prezydent Aleksandry Dulkiewicz

29 września 2023 roku odbyła się sesja nagraniowa, podczas której zbierano dane Impulse Response. Była to kluczowa chwila projektu, która pozwoliła na uzyskanie unikalnych dźwięków Bazyliki Mariackiej. Dzień później uzyskane pliki zostały poddane starannej obróbce, aby przekształcić je w gotowe materiały do wykorzystania.

Więcej tu