Regulamin

Kilka zasad, na które się zgadzasz wchodząc do Ramtamtam:

Rezerwacja i odwoływanie rezerwacji

Czas trwania próby liczymy od godziny rezerwacji (nie od momentu przyjścia do sali).

Próbę odwołujemy najpóźniej 24 godziny przed jej rozpoczęciem. W innym wypadku zespół ponosi pełen koszt wynajmu sali.

Każda rozpoczęta godzina próby liczona jest jako cała godzina próby (nie dotyczy klientów, którzy wykupili karnet).

Opłaty za karnet dokonujemy z góry, na pierwszej próbie, którą obejmuje karnet. W innym wypadku godziny próby liczone są po normalne stawce (30zł/h)

Czas próby to czas zarezerwowany. Jeżeli zespół zdecyduje się wcześniej skończyć próbę płaci mimo wszystko za cały czas zarezerwowany.

W przypadku stałych rezerwacji w piątki i soboty zastrzegamy sobie możliwość odwołania pojedynczej próby na rzecz organizacji sesji nagraniowej, ale zrobimy to z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i z uprzednim poinformowaniem zespołu o tym wydarzeniu.  

Sprzęt

Za zniszczenie sprzętu poprzez niewłaściwe jego wykorzystywanie lub dewastację płaci zespół.

W przypadku wystąpienia awarii sprzętu należy zgłosić ten fakt od razu. W innym wypadku uznamy, że sprzęt został zniszczony z Twojej winy i to Ty poniesiesz koszt naprawy sprzętu.

Przechowujemy sprzęt tylko zespołom, które grają w Ramtamtam.

Jeżeli zespół zostawia sprzęt na przechowanie zobowiązany jest dostarczyć listę sprzętu z podaniem wartości przechowywanego sprzętu.
Lista powinna być podpisana przez cały zespół.

Jeżeli podczas używania gitary zerwiesz strunę, przynieś taką samą na następną próbę.

Używki

Nie stawiamy piwa i innych napoi na wzmacniaczach i kolumnach.
Palimy na zewnątrz budynku.

Czystość

Zmywamy po sobie naczynia, zostawiamy po sobie sale w stanie, w której ją zastaliśmy.

Inne

Nie otwieramy okiem w trakcie gry na instrumentach. Za skutki działań gości, którzy odwiedzają zespół odpowiada zespół.