Najcichsze miejsce na Ziemi

Obecnie najcichszym miejscem na Ziemi jest komora bezodbiciowa w siedzibie Microsoftu w Redmond w USA. To pomieszczenie o betonowych ścianach, pokrytych specjalnymi klinami z włókna szklanego i stali, które pochłania 99,9 %. dźwięków. Hałas praktycznie nie istnieje w tym pomieszczeniu – jego poziom wynosi dokładnie -20,3 dB. Dla porównania przeciętny poziom hałasu nawet w dobrze wytłumionym pomieszczeniu odsłuchowym przekracza zwykle wynosi 30 dB. Komora służy Microsoftowi do testowania głośności swoich produktów. Osoba zamknięta w tym pomieszczeniu nie słyszy nic poza dźwiękami wydawanymi przez własne ciało. Zdrowy, dorosły człowiek nie jest w stanie wytrzymać w tych warunkach dłużej niż 45 minut. Po tym czasie pojawiają się halucynacje. 

Istnieje również komora bezechowa na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Polska, która jest znana jako jedno z najcichszych miejsc w Europie. W przypadku komory bezechowej poziom hałasu jest zbliżony do 0 dB, co jest uważane za próg słyszalności człowieka. Oznacza to, że wewnątrz tej komory nie jesteśmy w stanie usłyszeć żadnych dźwięków z otoczenia.

Komora AHG, zdjęcie https://lovekrakow.pl/