Nagrania audio-video prób z sali Sofa

Nagrania z prób na sali Sofa powstały w ramach programu Akumulator Społeczny