Koncerty online w Ramtamtam

Zwrócenie uwagi słuchaczy na własną twórczość w internecie wymaga atrakcyjne oprawy wizualnej. Jedną z najprostszych i skutecznych form jest rejestracja występu zespołu na żywo.

Proponujemy Wam organizację koncertu online z wykorzystaniem trzech kamer i rejestracją poszczególnych instrumentów za pomocą profesjonalnych mikrofonów studyjnych, z zastosowaniem eqalizacji, kompresji oraz efektów pogłosowych. Zostanie przeprowadzony miks i mastering koncertu z myślą o publikacji na serwisie youtube

Podczas koncertu nastapi rejestracja ścieżek, które zostaną przekazane zespołowi na potrzeby innych publikacji (np. epki).

Koszt realizacji: 2000-3000 zł

Przykładowe realizacje, które zostały poddane obróbce w procesie postprodukcji: