Jakub Krzanowski na sesji nagraniowej

Surowe nagranie perkusyjne