The Ride Back – Firebird – nagranie zrealizowane ze słuchaczami ARD

W ramach zajęć przeprowadzonych w Sali Prób Ramtamtam ze słuchaczami Akademii Realizacji Dźwięku nagraliśmy jeden utwór zespołu The Ride Back. Produkcją, miksem i masteringiem zajął się
Dawid Tokarski i Maciej Rybicki. Posłuchajcie!