Nagrania live z sali prób Ramtamtam (audio-video)

Zwrócenie uwagi słuchaczy na własną twórczość na youtube lub portalach społecznościowych wymaga atrakcyjne oprawy wizualnej. Jedną z najprostszych i skutecznych form jest rejestracja występu zespołu na żywo.

Proponujemy Wam organizację koncertu online z wykorzystaniem trzech kamer i rejestracją poszczególnych instrumentów za pomocą profesjonalnych mikrofonów studyjnych, z zastosowaniem eqalizacji, kompresji oraz efektów pogłosowych (koncert zostanie zmiksowany i masteringowany na potrzeby serwisu youtube)

Podczas koncertu nastapi rejestracja materiału audio, który zostanie przekazany zespołowi na potrzeby innych publikacji (np. epki).

Przykładowe realizacje, które zostały poddane obróbce w procesie postprodukcji: