Meat Nation – Idole Historii. Nagranie live z sali prób Ramtamtam

Zrealizowano w ramach stypendium artystycznego Miasta Sopot.