Regulamin

Kilka zasad, na które się zgadzasz wchodząc do Ramtamtam:

Rezerwacja i odwoływanie rezerwacji

Czas trwania próby liczymy od godziny rezerwacji (nie od momentu przyjścia do sali).

Próbę odwołujemy najpóźniej 24 godziny przed jej rozpoczęciem. W innym wypadku zespół ponosi połowę kosztu wynajmu sali.

Każda rozpoczęta godzina próby liczona jest jako cała godzina próby (nie dotyczy klientów, którzy wykupili karnet).

Opłaty za karnet dokonujemy z góry, na pierwszej próbie, którą obejmuje karnet. W innym wypadku godziny próby liczone są po normalne stawce (25zł/h)

Czas próby to czas zarezerwowany. Jeżeli zespół zdecyduje się wcześniej skończyć próbę płaci mimo wszystko za cały czas zarezerwowany.

Sprzęt

Za zniszczenie sprzętu poprzez niewłaściwe jego wykorzystywanie lub dewastację płaci zespół.

W przypadku wystąpienia awarii sprzętu należy zgłosić ten fakt od razu. W innym wypadku uznamy, że sprzęt został zniszczony z Twojej winy i to Ty poniesiesz koszt naprawy sprzętu.

Przechowujemy sprzęt tylko zespołom, które grają w Ramtamtam.

Jeżeli zespół zostawia sprzęt na przechowanie zobowiązany jest dostarczyć listę sprzętu z podaniem wartości przechowywanego sprzętu.
Lista powinna być podpisana przez cały zespół.

Jeżeli podczas używania gitary zerwiesz strunę, przynieś taką samą na następną próbę.

Używki

Nie stawiamy piwa i innych napoi na wzmacniaczach i kolumnach.
Palimy na zewnątrz budynku.

Czystość

Zmywamy po sobie naczynia, zostawiamy po sobie sale w stanie, w której ją zastaliśmy.

Inne

Nie otwieramy okiem w trakcie gry na instrumentach. Za skutki działań gości, którzy odwiedzają zespół odpowiada zespół.